top of page

Ett stort tack till våra fantastiska finansiärer och sponsorer vars finansiella stöd hjälper oss att göra Gamlestadsgalej möjligt, år efter år!

VÅRA HUVUDFINANSIÄRER

Fastighetsägare i Gamlestaden har funnits sedan 2001 och har förändrat Gamlestaden i grunden.

Idag är Gamlestaden en attraktiv stadsdel som många vill flytta till. Förändringen är ett kvitto på att deras arbete har gett resultat. En positiv förändring kommer inte till av sig själv!

Fastighetsägare i Gamlestaden / BID Gamlestaden är huvudfinansiär av Gamlestadsgalej

gbg_li_rgb.png

"Göteborgs Stad är organiserad i fackförvaltningar och kommunala bolag. På uppdrag av kommunstyrelsen ansvarar stadsledningskontoret för övergripande ledning, styrning och uppföljning av förvaltningarna och bolagen. Göteborgs Stadshus AB är moderbolag i Göteborgs Stads bolagskoncern".

VÅRA SPONSORER

apelinnya.png

"En stark fastighetsutvecklare med passion för områden i förvandling.

Aspelin Ramm Fastigheter är en ansvarsfull fastighetsutvecklare som lägger stor vikt på att byggnaden skall utgöra ett värdefullt element i stads- och landskapsbilden.

Aspelin Ramm Fastigheter etablerades i Göteborg 1998 och har sedan starten initierat, utvecklat och förvaltat flera olika spännande fastighetsprojekt i Västsverige och i Stockholm. Vi utvecklar   butiks- och kombinationsfastigheter, kontor, hotell- och bostadsfastigheter".

Fastighets_AB_Balder_-_Huvudlogotyp.png

"Fastighets AB Balder är en börsnoterad fastighetskoncern som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i Sverige, Danmark, Finland, Norge, Tyskland och Storbritannien.

Sedan starten 2005 har bolaget vuxit till en koncern med över 1 000 kollegor. Bolaget erbjuder bostäderkommersiella fastigheter och nyproduktionsprojekt i huvudstäder och andra större städer. Genom att vara en långsiktig och stabil ägare skapar Balder attraktiva och trygga områden för människor att bo och göra goda affärer i".

"JM är en stolt sponsor av Scenen Factory Beats by JM under Gamlestadsgalej"

 

Det 1 - 3 september går Gamlestadsgalej av stapeln för tredje året i rad. Genom mat, musik, konst och kultur knyter Galejet samman alla delar av Gamlestaden och blir en folkfest för alla. Fredagen den 1 september sponsrar JM en del av underhållningen och välkomnar Göteborgsbandet Ashes & Fire upp på scen. Med den egenutnämnda genren ”Västkust-Americana” inspireras bandet av såväl nittiotalspop som country, och bjuder på en medryckande musikupplevelse. Gamlestadsgalej är en del av Göteborgs Kulturkalas, som är kostnadsfritt och öppet för alla.

Platzer-logo.png

"Platzer är ett ledande fastighetsbolag inom kommersiella fastigheter.

 

Vi finns bara i Göteborg. Ingen annanstans. Helt enkelt därför att vi vill lägga all energi på det vi är bäst på – att skapa en stad som är bättre för våra hyresgäster, deras medarbetare och inte minst för göteborgarna. Och med vår vision siktar vi ännu högre: Vi ska göra Göteborg till Europas bästa stad att arbeta i. Vi äger och utvecklar 75 fastigheter med en uthyrningsbar yta om 825 tkvm till ett värde om 27 mdkr. Vi prioriterar goda relationer med hyresgästerna och erbjuder service som präglas av närhet och engagemang".

mhqygyaos28ws3gkwfcu.png

"Att förvalta bostäder är Poseidons kärnverksamhet, men vi tar dessutom ett ansvar som går långt utanför lägenhetsdörren. Vårat uppdrag är att utveckla Göteborg genom att skapa levande och trygga stadsdelar. En grannlaga uppgift som vi tar oss an genom att starta gårdsföreningar, bygga miljöhus, skapa trygghetsboenden, erbjuda sommarjobb och mycket annat".

SKF_logo.svg.png

"SKF är en ledande global leverantör av lösningar för roterande utrustning.

 

Vi kombinerar praktisk erfarenhet med ett omfattande produktutbud och kunskap inom lager, tätningar, smörjhantering, tillståndsövervakning och underhållstjänster.

En av våra styrkor ligger i förmågan att hela tiden utveckla ny teknik som ger kunderna konkurrensfördelar samtidigt som vi bidrar till ett hållbart samhälle".

Sigillet-logo-prim-Konvert.png

"Sigillet äger, förvaltar och hyr ut både bostäder och kommersiella lokaler. Vi är ett Göteborgsbaserat, familjeägt företag som har varit verksamt sedan 1981. I dagsläget äger vi fastigheter i Göteborg, Kungälv och Stockholm. Vi är ett dedikerat team som tror på, och alltid strävar efter, långsiktiga relationer i allt vi gör

 

På Sigillet hittar man hem. Denna enkla inställning är hemligheten bakom vår framgång och våra nöjda kunder.

Vi vill att varje enskild kund känner att de kan hitta det hem eller den arbetsplats de vill ha, och vi kommer att göra vårt bästa att hjälpa dem att uppnå detta mål".

Stena_Colour.jpg

Stena Fastigheter har 26 000 bostäder och 2 000 lokaler i storstadsregionerna.

 

Vi utvecklar städer och förvaltar med omtanke. Hållbarhetsfrågorna står högt på agendan och genom arbetssättet relationsförvaltning sker områdesutvecklingen tillsammans med de boende och andra intressenter för att skapa attraktiva områden där människor trivs och bor kvar länge.

bottom of page