top of page

Gamlestadsgalej är tillbaka! 

 

Gamlestadsgalej uppstod för att knyta samman invånare och dess olika bakgrunder och kulturer. Ett evenemang som ger glädje och gemenskap som samtidigt gynnar både invånare och näringsidkare såsom restauranger, butiker, kulturella verksamheter och mycket mer!


Målet med genomförandet av Galejet är att få fler människor att uppleva Gamlestadens utbud och aktörer. Samtidigt som mycket fokus ligger på att lokala näringsidkare ska gynnas av Galejet ligger även fokus på att detta blir en känd folkfest.

Gamlestadsgalej arrangeras av Fastighetsägare i Gamlestaden och är startskottet för processen som har som mål att Gamlestaden år 2023 ska bli en bärande del av Göteborgs Stads 400-årsfirande under rubriken: Gamlestaden – framtidsstad sedan 1473.

BILDER FRÅN 2023

bottom of page