top of page

SEKRETESSPOLICY

Vi värnar om din integritet och tar integritetsfrågan på största allvar. Du kan därför vara säker på att vi gör allt för att skydda din integritet. Alla personuppgifter vi måste ha i förvar om dig behandlas konfidentiellt.


Vi måste av nödvändighet förvara personuppgifter om våra kunder och medlemmar. Det är information som vi behöver ha tillgång till för att kunna uppfylla våra åtaganden i de avtal vi ingått med dig och för att kunna ge dig den service du förväntar dig.
Den nämnda informationen består av olika delar. Det är adress- och personuppgifter och det är uppgifter om dina inställningar på vår webbtjänst. De uppgifter som förvaras är alla av typen frivilligt och medvetet avlämnade. Inga övriga personliga uppgifter samlas in för förvaring. För övriga besökare, definierade såsom vare sig kunder eller medlemmar, samlar vi inte in och förvarar några personuppgifter alls.
Den information vi har om dig som kund och medlem är nödvändig för att du ska kunna använda våra tjänster på avsett sätt och för att vi ska kunna kommunicera med dig och informera dig om saker som har betydelse för dig. Vi säljer inte information om kunder, medlemmar eller övriga användare till någon tredje part.

Om cookies

På denna webbplats används cookies för att tekniskt autentisera våra kunder och medlemmar efter inloggning. Vi har ytterligare en säkerhetsfunktion som terminerar autentiseringscookien. Efter 60 minuters inaktivitet på kontot loggas du ut automatiskt. Detta sker av säkerhetsskäl och för att förhindra obehöriga att få tillgång till ditt konto om du glömmer att logga ut.
Viss annan information av mer generellt slag finns i vår ägo. Det är allmän information om t ex vilken webbläsare och operativsystem du har. Denna information avslöjar ingenting personligt om dig. Detta är information som alla webbtjänster kan se om dig och din utrustning när du besöker dem.

Vad är en cookie?

En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker begär att spara på din dator. Cookies används på de flesta webbplatser för att ge besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i cookien är möjlig att använda för att följa en användares surfande. Detta är en förutsättning för att du t ex ska kunna förbli inloggad på sajten, istället för att vara tvungen att logga in på nytt varje gång du byter sida på sajten.


Det finns två typer av cookies. Den ena typen sparar en fil under en längre tid på din dator. Den används till exempel vid funktioner som talar om vad som är nytt sedan du senast besökte den aktuella webbplatsen. Den andra typen av cookies kallas sessionscookies. Under tiden du är inne och surfar på en sida, lagras den här cookien temporärt i din dators minne, exempelvis för att hålla reda på vilket språk du har valt. Sessionscookies lagras inte under en längre tid på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

bottom of page