lör 03 sep.

|

Brahegatan

Street Moves på Brahegatan

På Brahegatan har arkitektkontoret Krook & Tjäder hjälpt Trafikkontoret i Göteborg att ta fram en tillfällig gestaltning för att skapa en utformning där gående ges utrymme att ta plats.

Street Moves på Brahegatan

Tid och plats

03 sep. 10:00 – 04 sep. 12:00

Brahegatan, Brahegatan, Göteborg, Sweden

Om evenemanget

På Brahegatan har arkitektkontoret Krook & Tjäder hjälpt Trafikkontoret i Göteborg att ta fram en tillfällig gestaltning för att skapa en utformning där gående ges utrymme att ta plats. En ny möbelmodulserie har tagits fram som kommer att finnas på gatan under sommaren och ligga till grund för en mer permanent utformning på längre sikt. All tillfällig gestaltning kommer att återanvändas i framtiden. Inspelen har varit många, både verksamheter

och boende på gatan har fått lämna synpunkter. Dessutom har förfrankerade vykort skickats ut till hela områdets boende för att få in förslag och tankar. 

Resultatet av dialogen är en grönskande gata med fler träd samt ytor för invånare att röra sig, vistas och leka på. Dessutom förbättras förutsättningarna för verksamheter med uteserveringar. Välkommen

att ta plats på din tillfälliga gata!

Arbetet med Street Moves är en del av ett större nationellt mål initierat av Vinnova. Enligt det

klimatpolitiska ramverk som antogs 2017 ska Sverige uppfylla målen i Agenda 2030, samt nå netto

noll-utsläpp av fossila bränslen 2045. För att nå ända fram behövs nya metoder och

tvärsektoriell samverkan. Vi behöver testa oss fram till vad som fungerar, och det behöver gå

snabbt. Dessa värden och strategier är centrala i Street Moves.